Mit jelent lelkigyakorlat? Egy olyan időszakot, amikor a világi élet problémáit megpróbáljuk félretenni, és a hitünk, a vallásunk elmélyítésével foglalkozunk. Ebben általában egy vezető segítségét vehetjük igénybe.
A lelkigyakorlatok időtartama, módszere igen sok féle.

Vannak un. prédikált lelkigyakorlatok, ahol a vezető saját gondolatait mondja el, a gyakorlatozó elsősorban az előadóval lép kapcsolatba, és rajta keresztül Istennel. A hallott igazságokon utána elmélkedik. Egyes esetekben van lehetőség a téma megbeszélésére kis csoportokban, esetleg ezt általános (plenáris) beszámoló követi.

Egy másik fajtája a lelkigyakorlatoknak az irányított lelkigyakorlat. Itt a vezető egy-egy gondolatot ad, egy szentírási részt jelöl ki, amin a gyakorlatozó saját maga gondolkodik, elmélkedik, szemlélődik. Itt az ő szerepe aktívabb, mint az előző esetben. Itt nem a vezetővel, hanem Istennel, Jézussal kerülhet kapcsolatba a gyakorlatozó.

444

 


Ebben a formában az elmélkedést vagy szemlélődést beszámoló követi, ahol a vezetővel megbeszéli, hogy milyen eredményre jutott, mit tapasztalt az ima alatt. Meghallgatja a vezető észrevételeit, tanácsait. A beszámolás lehet egyéni is, de lehet csoportban is. Mindkettőnek megvan az előnye, de figyelembe szokták venni a gyakorlatozó igényét is. Az általunk közölt következő lelkigyakorlat az irányított lelkigyakorlatok közé tartozik.

A lelkigyakorlat első és máig legnagyobb szerkesztője Loyolai Szent Ignác. Róla a következőkben lesz bővebben szó. Mi is az ő rendszerét, módszerét követjük.

A lelkigyakorlatok időtartama lehet néhány egy órás prédikációtól kezdve a Szent Ignác féle 30 napig tartó elkülönített, zárt helyen tartott gyakorlatokig. Az általunk a továbbiakban ismertetett szemlélődő lelkigyakorlatok is lehetnek egy naposak, harminc naposak vagy harminc hetesek, illetve a közéjük eső számos variációban. Minderről majd szólunk a megfelelő helyen.
333 444


Ez a szemlélődő ima minden tekintetben eltér az általában ismert imamódoktól. Kitartást, hűséget igényel, ha meg akarod ismerni. A legelső tanácsunk, hogy szánj bőven időt reá. Nem kell sietni, nem kell sehová sem eljutni. Imádkozni kell!

Az eredmény úgy sem rajtad múlik, Isten ajándéka, kegyelme lesz az. Egy alkalommal csak egy fejezetet, vagy egy imát végy elő, és az alkalmakat is ritkábban keresd. Legjobb lenne hetenként csak egyszer. Inkább többször nézd át a módszerről szóló fejezeteket, illetve az imákat ismételd, később is térj vissza egyik-másikra. Majd ezekre is fogunk utalni közben is.

Talán még azt próbáljuk megfogalmazni, hogy mi is a vallás. A hitünk megvallása. Nem csak szavakkal, hanem főleg az életünkkel. Az életvitelünkkel, az erkölcsösségünkkel, a magatartásunkkal. És legfőbbképpen a szeretetünkkel. Isten és az emberek iránti szeretettel. "Arról ismerjék meg az emberek, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást!"
333 444

 

És mi a vallás lényege? Mi az, ami általában a vallásoknak a legfőbb célja? Erre a kérdésre a legtöbbször azok a válaszok, hogy a tan, az erkölcs, a kultusz, a felebaráttal való szociális törődés. Valóban, ezek mind beletartoznak a vallását gyakorló ember életébe. De ezeket a nem hívő emberek is megvalósíthatják. Meg is valósítják sokan. Márpedig akkor nem lehetnek ezek a vallás lényege. Csak olyan valami lehet a vallás lényege, amit senki más nem tud elérni, csak a hívő ember.

Valójában a vallásnak a lényege az Istennel való kapcsolat. Számunkra, keresztények számára a személyes szeretetkapcsolat. A lelkigyakorlatok ehhez szeretnének segítséget nyújtani neked. Szeretettel hívunk, tarts velünk ezen az úton. Isten áldása kísérjen!

333 444

 


VALLOMÁS (Tornay Gábor web-szerkesztőtől)

Sokan és sokféle képpen hisznek és tanítanak Istenről. Akkor értettem meg, mit is jelent a hit alapvető tanítása amikor gyerekeim születtek.

Annyi mindent szeretnék nekik elmondani, megmutatni, hogy milyen csodálatos a világ, hogy mennyire szeretem őket.

Sajnos nagyon ritkán akarnak velem hosszasan, elmélyülten beszélgetni. Egészen biztos vagyok benne, hogy sok csalódástól és fájdalomtól tudnám megvédeni őket pusztán azzal, hogy megosztom velük a gondolataimat, de tisztelem őket annyira, hogy soha nem vagyok tolakodó ebben a tekintetben. Mit tehetek mégis? Időről időre olyasmit, amivel kimutatom, hogy mennyire fontosak számomra.

333 444

 

 

Úgy gondolom Isten a mi mennyei édesapánk, aki hasonló odaadással keres bennünket nap-mint-nap, de azért mert tiszteletben tartja a szabadságunkat, nem erölteti rá magát senkire. Szeretetének bizonysága jeléül elküldte fiát Jézust aki olyan életet élt itt a földön, amelyből bárki számára világossá válhat, hogyan szereti őt a mennyei Atya, hogyan szeret az Isten.

Ezen az oldalon olyan írásokat találhat a kedves látogató, amelyek arról szólnak, miként beszélgethetünk mi, a 21.század gyermekei Istennel, a Mennyei Atyával.
333